Právní informace

.

Webové stránky přístupné na adrese [www.vinci-energies.cz] (dále jen “webové stránky”)
jsou určeny pro osobní informace návštěvníků.

Editor
Ředitel publikace: David Novák
Webové stránky jsou majetkem VINCI Energies, francouzské akciové společnosti se základním kapitálem

123 063 040 eur, zapsané v obchodním rejstříku Nanterre pod číslem 391 635 844 R.C.S. Nanterre, se sídlem na adrese:

2169 Boulevard de la Défense – 92000 Nanterre – Francie
Tel. : +33 (0) 1 57 98 61 02

DIČ: FR88391635844

Hosting webových stránek
Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521
Irská republika
Recepce: +353 (1) 2953826

Webové stránky jsou hostovány v cloudu společnosti Microsoft (Azure) na serverech
společnosti Microsoft umístěných v Nizozemsku (hostingové centrum pro západní Evropu).
Další informace: https://www.microsoft.com/fr-fr/trust-center/privacy
Kontakt: +33 9 70 01 90 90

Design a programování
Tequilarapido
6 Place Garibaldi,
06300 Nice
La Jungle
50 Rue Didier Daurat
34170 Castelnau-Le-Lez

Všeobecné podmínky použití

Toto právní oznámení se řídí právem Francie.

Duševní vlastnictví

Webové stránky jsou duševním dílem chráněným zákonem o duševním vlastnictví. Jakákoli
reprodukce nebo zobrazení, a to i částečné, na jakémkoli médiu bez předchozího
písemného souhlasu VINCI Energies je zakázáno. Nedodržení tohoto zákazu
představuje porušení práv ve smyslu článku L 335-2 a francouzského zákoníku o duševním vlastnictví, které může vést k občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti porušitele.
Webové stránky a všechny jejich součásti, jako jsou piktogramy, fotografie, obrázky, texty,
animované videosekvence se zvukem nebo bez něj, loga, názvy společností a jakékoli jiné
prvky, které se na webových stránkách nacházejí, jsou předmětem práv průmyslového
a/nebo duševního vlastnictví a jsou případně majetkem společnosti VINCI Energies
nebo třetích stran, které společnost VINCI Energies pověřily jejich použitím.
Ochranná známka VINCI Energies a všechny ochranné známky uvedené na těchto
webových stránkách jsou registrované a chráněné ochranné známky. Jakékoli znázornění
a/nebo reprodukce a/nebo částečné či úplné použití těchto ochranných známek třetí stranou bez povolení jejich vlastníka je zakázáno. Nedodržení tohoto zákazu představuje porušení práv ve smyslu článků L 335-2 a francouzského zákoníku o duševním vlastnictví a může vést k odpovědnosti porušitele. Kromě toho VINCI Energies nenese žádnou odpovědnost.

Fotografie

Odmítnutí odpovědnosti

Návštěvník používá tyto webové stránky na vlastní nebezpečí. Společnost VINCI Energies neposkytuje žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku.
Společnost VINCI Energies nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé
škody vzniklé v důsledku přístupu na webové stránky a/nebo jejich obsahu nebo jejich
používání, včetně nedostupnosti, ztráty dat, poškození, zničení a virů, které mohou ovlivnit
počítačové vybavení návštěvníka a/nebo přítomnost virů na webových stránkách.
VINCI Energies vynaložila veškerou přiměřenou péči a dovednosti, aby poskytla spolehlivý obsah webových stránek, ale nezaručuje, že obsah neobsahuje nepřesnosti a/nebo opomenutí. V důsledku toho nemůže VINCI Energies nést odpovědnost za chyby nebo opomenutí, ani za nedostupnost informací nebo služeb.
Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou nesmluvní. Právní upozornění se
mohou měnit a aktualizovat bez předchozího upozornění. Aktualizovaná verze bude
přístupná na této webové stránce a vstoupí v platnost, jakmile bude zveřejněna. Navštěvujte
prosím tuto webovou stránku pravidelně, abyste byli vždy informováni o aktuálních právních
upozorněních.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky nebo
internetové zdroje.

VINCI Energies nenese odpovědnost za hypertextové odkazy na jiné webové stránky nebo obecněji na jakékoli existující zdroje na internetu.
Za používání webových stránek je odpovědný výhradně návštěvník. Společnost VINCI Energies neposkytuje žádnou záruku, ať už výslovnou nebo implicitní. Připomínáme, že
na nepropojené webové stránky se vztahují jejich vlastní podmínky používání.
Doporučujeme vám, abyste si před dalším prohlížením přečetli jejich zásady a podmínky
používání.

Zakázané používání webových stránek
Návštěvníci Webových stránek se zavazují, že nebudou Webové stránky používat (1)
nezákonně a/nebo k nezákonným účelům; (2) k poškozování, úpravám, přerušování,
zastavení nebo změně jejich účinnosti; (3) k šíření nebo instalaci počítačových virů.

21. 4. 2024