Etika

Naše obchodní jednotky neustále posilují svůj závazek k odpovědnosti, dodržování předpisů a respektování důstojnosti a individuálních práv, aby zajistily, že všichni naši zaměstnanci budou dodržovat naše standardy bezúhonnosti a transparentnosti.

Směrnice skupiny VINCI jsou základem naší etiky

Aby byla skupina VINCI Energies v souladu s neustále zpřísňovanými národními a mezinárodními standardy, jedná dle směrnic skupiny VINCI, včetně Etického kodexu a Kodexu chování. Stanovuje zásady podnikatelské etiky, kterými se musí řídit chování všech obchodních jednotek a zaměstnanců za všech okolností a ve všech zemích. Je rovněž podpořen protikorupčním kodexem chování.

Manifest zveřejněný v roce 2012 navíc objasňuje osm obecných principů, jimiž se řídí dodržování závazků společnosti VINCI a udržitelného rozvoje vůči zainteresovaným stranám.

Risk mapping

Etika a dodržování předpisů jsou základním kamenem našeho manažerského modelu a podnikatelského přístupu. Jsou nedílnou součástí všech našich procesů, od mapování rizik až po hodnocení třetí stranou, včetně postupů pro přezkoumání nabídek, akvizičních auditů a vnitropodnikových whistleblowingů. Každoroční kampaň interního auditu sleduje jeho řádné provádění. Etika a dodržování předpisů jsou také pokryty speciálním manažerským školicím modulem určeným pro ředitele a manažery obchodních jednotek.

Aplikace ComEth

Aplikace ComEth pomáhá manažerům VINCI Energies sledovat přenos a přijetí Etického kodexu a chování a Protikorupčního kodexu jejich zaměstnanci.
Pomáhá jim také sledovat zavádění protikorupčního školícího modulu (e-learning, dostupný v osmi jazycích).

Referenční dokumenty

Vzhledem k tomu, že se k nám každý rok připojí několik tisíc nových kolegů, je důležité, abychom formálně nastínili naše zásady obchodní etiky. To je hlavním účelem následujících dokumentů.