Právní informace

Vlastnictví

Webová stránka www.vinci-energies.cz („webová stránka“) je majetkem společnosti VINCI Energies, francouzské akciové společnosti se základním kapitálem ve výši 123 063 040 eur. Společnost je zapsaná obchodním rejstříku ve Versailles pod číslem B 391 635 844 a její sídlo se nachází na adrese:

280, rue du 8 mai 1945 – 78360 Montesson – France
Tél. : +33 (0)1 30 86 70 00 Fax : +33 (0)1 30 86 70 10

Editace a tvorba obsahu

VINCI ENERGIES CZ, s.r.o.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ 27193101 / DIČ CZ27193101

e-mail: info@vinci-energies.cz

Hosting

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521,
Republic of Ireland

Registered in the Dublin Trade and Companies Register under number 419 423 728.

Development

Tequilarapido

6 Place Garibaldi,

06300 Nice

 

La Jungle

50 Rue Didier Daurat

34170 Castelnau-Le-Lez

Podmínky a obecné podmínky použití

Tato webová stránka je určena výhradně pro osobní potřebu.

Webová stránka společnosti VINCI Energies Česká republika je dílo chráněné právy duševního vlastnictví. Reprodukování nebo opětovné použití celé webové stránky nebo její části k jiným účelům a na jakémkoliv médiu bez výslovného předchozího souhlasu společnosti VINCI Energies je porušením autorských práv ve smyslu článků L. 335-2 a násl. zákoníku o duševním vlastnictví (code de la propriété intellectuelle), takže strana, která se porušení dopustila, nese občanskoprávní i trestní odpovědnost.

Webová stránka a každá její součást, zejména včetně značek, textu, ilustrací, loga, názvů společností, produktů a fotografií, je výhradním vlastnictvím společnosti VINCI Energies nebo jejích přidružených společností. Ochranná známka VINCI Energies a všechny ochranné známky zmíněné na této webové stránce jsou registrovanými ochrannými známkami. Reprodukování a/nebo opětovné použití a/nebo využití těchto ochranných známek nebo jejich části je tudíž zakázáno a společnost VINCI Energies odmítá jakoukoliv odpovědnost za takové jednání.

Informace obsažené na této webové stránce jsou nesmluvní povahy a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Společnost VINCI Energies odmítá jakoukoliv odpovědnost za HTML odkazy nacházející se na této webové stránce a vedoucí na jiné webové stránky nebo obecně k jakýmkoliv existujícím internetovým zdrojům.

Uživatelé této webové stránky ji používají na svoje vlastní riziko a společnost VINCI Energies nedává v souvislosti s používáním této webové stránky žádné výslovné ani implicitní záruky.

Uplatnění francouzského práva

Webová stránka www.vinci-energies.cz se řídí francouzským právem; návštěvníci, kteří na stránku vstupují z území mimo Francii, se musí ujistit, zda je v souladu s místními platnými zákony.

Právo přístupu k počítačovému souboru

Webová stránka www.vinci-energies.cz byla registrována u regulačního úřadu CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) v souladu s francouzským zákonem o ochraně údajů (Informatique et Liberté) z 6. ledna 1978 (č. 78-17). Číslo registrace u komise CNIL je 1047876.

Svoboda přístupu k počítačovým informacím: uživatelé, kteří této službě poskytli osobní údaje, si mohou od správce webové stránky vyžádat kopii informací o sobě a požadovat změnu nebo vymazání případných nesprávných informací v souladu s francouzským zákonem č. 78-17 z 6. ledna 1978 o informačních službách, datových souborech a svobodě informací.

Návštěvníci této webové stránky jsou informováni o používání cookies a souhlasí s dočasným uložením cookies na svém pevném disku za účelem usnadnění navigace na webové stránce. Uživatelé mohou používání cookies odmítnout nastavením svého prohlížeče v souladu s informacemi dostupnými na adrese http://www.cnil.fr.

Legislativa České republiky

Na tyto informace a všeobecné podmínky používání stránek se vztahují právní předpisy České republiky.