Cookies

Informace o používání cookies

Co je soubor cookie a k čemu slouží?

Soubor cookie je krátký textový soubor, který lze při prohlížení určité webové stránky nebo reklamy a po vašem souhlasu uložit do vašeho zařízení (počítače, mobilního telefonu nebo tabletu) a jehož účelem je shromažďovat informace o vaší navigaci na webovém rozhraní a poskytovat vám služby přizpůsobené vašemu zařízení (počítači, mobilnímu telefonu nebo tabletu).

Soubory cookies spravuje váš internetový prohlížeč a. Uložené informace o příslušném souboru cookie může načítat nebo upravovat pouze jejich vydavatel.

Soubor cookie umožňuje identifikovat zařízení, ve kterém je uložen buď na stanovenou dobu jeho platnosti anebo v okamžiku jeho stažení. Nemá však přístup k vašim osobním identifikačním údajům.

Jaké druhy cookies se používají na internetových stránkách skupiny VINCI Energies ?

 1. Technické cookies jsou nezbytné pro vyhledávání informací na naší webové stránce a pro přístup k našim rozličným produktům a službám. Technické cookies vás umožňují rozpoznat (aniž by ovšem získaly vaše osobní identifikační údaje), zaregistrovat vaši návštěvu na příslušné webové stránce a vylepšit vaše uživatelské prostředí: přizpůsobit prezentaci stránky vašim preferencím zobrazení (preferovaný jazyk, nastavení zobrazení), zapamatovat si vaše uživatelská hesla a další informace, které jste na stránce uvedli v přiloženém formuláři. Technické cookies rovněž umožňují nastavit ve vašem zařízení bezpečné vyhledávání. Technické cookies nelze dezaktivovat nebo změnit jejich parametry. V opačném případě by vám byl přístup na webovou stránku a/nebo službám znemožněn.

  Název cookie Popis účelu Doba platnosti
  pll_language Správa jazykových verzí na webové stránce životnost 1 rok
  cookie-law Správa povolení cookies na webové stránce životnost 13 měsíců

   

 2. Cookies měřící návštěvnost (nazývané rovněž « analytické » cookies) nabízíme buď my sami, nebo náš technický poskytovatel služeb, a to za účelem měření návštěvnosti jednotlivých obsahů a rubrik uvedených na naší webové stránce, jejich vyhodnocení a zlepšení jejich uspořádání. Tyto cookies rovněž umožňují identifikovat případné problémy při vaší navigaci a vylepšit tak ergonomii našich služeb. Tyto cookies sbírají pouze anonymní statistiky, včetně počtu návštěvníků webové stránky, a neuchovávají žádné osobní údaje. Životnost cookies měřících návštěvnost nepřekračuje dobu 13 měsíců.

  Název cookie Popis účelu Doba platnosti
  _ga Rozlišení jednotlivých uživatelů životnost 13 měsíců
  _gat Omezení míry aktualizace statistických údajů životnost 1 minuta
  _gid Rozlišení jednotlivých uživatelů životnost 24 hodin

   

 3. Cookies « sociálních sítí » umožňují obsah naší webové stránky sdílet s jinými uživateli anebo je seznámit s vaší návštěvou či názorem na obsah příslušné webové stránky. K tomu slouží především tlačítka «sdílet» a «líbí se mi», která se používají v sociálních sítích « Facebook » nebo « Twitter ». Sociální síť poskytující podobná aplikační tlačítka vás může jejich prostřednictvím identifikovat, přestože jste je při prohlížení naší webové stránky nepoužili. Doporučujeme vám informovat se o rozsahu politiky ochrany osobních údajů uplatňovanou těmito sociálními sítěmi a seznámit se finalitou jejich využívání, především pak v oblasti reklam nebo informací o vaší navigaci, které mohou prostřednictvím použitých aplikačních tlačítek získat. Životnost těchto cookies nepřekračuje dobu 13 měsíců.

Facebook

Do našich webových stránek lze integrovat následující funkce Facebooku, které mohou načítat nebo používat soubory cookies umístěné na Facebooku :

– Tlačítko Líbí se mi Facebooku (umožňující uživateli sdělit, že některý z obsahů se mu na Facebooku líbí)
– Přihlásit se na Facebook (umožňující uživateli připojit se ke svému účtu na Facebooku a jeho prostřednictvím vzájemně komunikovat s našimi webovými stránkami)
-Sdílet na Facebooku (umožňující uživateli sdílet s ostatními některý z obsahů uložený na Facebooku)
– Facebook Social Graph (umožňující z Facebooku některé prvky vyjmout a začlenit je do našich webových stránek, například profil uživatele nebo zveřejnění posts publics)

Klikněte zde pro získání informací o politice ochrany soukromých údajů na Facebooku
Klikněte zde pro získání informací o souborech cookies používaných na Facebooku

Twitter

Do našich webových stránek lze integrovat následující funkce Twitteru, které mohou načítat nebo používat soubory cookies Twitteru:

– Přihlásit se na Twitteru (umožňující uživateli připojit se ke svému účtu na Twitteru a jeho prostřednictvím vzájemně komunikovat s našimi webovými stránkami)
– Tlačítko Tweeter

Klikněte zde pro získání informací o politice ochrany soukromých údajů na Twitteru
Klikněte zde pro získání informací o souborech cookies používaných naTwitteru

YouTube & Google

Do našich webových stránek lze integrovat následující funkce YouTube nebo Googlu, které mohou načítat nebo používat soubory cookies YouTube nebo Googlu :

– Přehrávač videozáznamů YouTube (umožňující přehrávat na našich webových stránkách videozáznamy uvedené na YouTube)
– Přihlásit se na YouTube (umožňující uživateli připojit se ke svému účtu YouTube a jeho prostřednictvím vzájemně komunikovat s DEC)

Klikněte zde pro získání informací o politice ochrany soukromých údajů na Googlu (platí rovněž pro YouTube)

 

Vaše volba spravování souboru cookies

Parametry cookies, které používáme na webových stránkách skupiny VINCI Energies lze nastavit dvěma způsoby: pomocí nástroje pro správu souborů cookies, který je k dispozici na naší webové stránce anebo pomocí nastavení vašeho internetového prohlížeče. Máte totiž možnost kdykoliv jeden nebo všechny soubory cookies vymazat, a to pomocí mechanismu nastavených parametrů cookies (tlačítka aktivovat nebo dezaktivovat) umístěných na oznamovací liště v rubrice « více informací o parametrech cookies », s výjimkou technických cookies, souborů, které jsou pro fungování internetové stránky, jak bylo uvedeno výše, nezbytné. Parametry vašeho prohlížeče mohou být také nastaveny tak, aby soubory cookies buď přijímal anebo odmítal.

 1. Odmítnout soubor cookie prostřednictvím softwaru prohlížeče :

Jeden nebo všechny soubor y cookies lze kdykoliv dezaktivovat. Parametry vašeho prohlížeče mohou být také nastaveny tak, aby vás jejich vydavatel informoval, jaké soubory cookies vaše zařízení obsahuje a zeptal se vás, zda je povolujete či odmítáte (některé z nich nebo všechny najednou). Připomínáme však, že zrušení všech cookies vám znemožní prohlížení našich stránek za obvyklých podmínek, s výjimkou několika základních funkcí.

Pro správu cookies a vaši volbu se konfigurace každého prohlížeče liší. Je popsána v menu nápověda vašeho prohlížeče, který vám umožní zjistit, jakým způsobem lze vaše přání týkající se cookies změnit. Pro:

– Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647
– Microsoft Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Mozilla Firefox™: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21411
– Opera™ : http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Parametry vašeho prohlížeče můžete také nastavit tak, aby vám oznámil kód, který označí webové stránky, které si prohlížet nepřejete (volba « Do No Track »). Pro:

– Google Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/2790761
– Microsoft Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
– Mozilla Firefox™ : https://support.mozilla.org/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21416
– Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html

 1. Odmítnout soubor cookie měřící návštěvnost :

Na naší internetové stránce spravuje cookies návštěvnosti společnost Google Analytics.

Pokud si nepřejete, aby naše internetová stránka registrovala cookies uložené ve vašem prohlížeči za účelem měření své návštěvnosti, můžete kliknout na odkaz dezaktivovat, který ve vašem prohlížeči uloží soubor cookie, jehož jediným účelem bude je dezaktivovat. Klikněte zde pro odmítnutí cookies měřících návštěvnost na Googlu.

Pokud si přejete používání vašich dat soubory JavaScript společnosti Google Analytics kompletně zablokovat, stáhněte si doplňující modul prohlížeče, který vám umožní Google Analytics dezaktivovat : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 1. 3. Odmítnout cookie používaný jednou ze sociálních sítí :

Pokud si nepřejete, aby naše internetová stránka registrovala cookies uložené za tímto účelem ve vašem prohlížeči, můžete kliknout na odkazy dezaktivace, které ve vašem prohlížeči uloží soubor cookie, jehož jediným účelem bude neutralizovat používání jiných cookies od stejného vydavatele. Zablokování těchto cookies zabrání jakékoli interakci s jednou nebo všemi příslušnými sociálními sítěmi:

Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20169453
LinkedIn : http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

 1. Co obnáší odmítnutí cookies :

Pozor, zohlednění vašich jednotlivých přání se opírá o jeden nebo více nadefinovaných souborů cookies. Pokud vymažete všechny cookies uložené ve vašem zařízení, a které se týkají naší internetové stránky, se již nedozvíme, který souhlas nebo odmítnutí jste si zvolili. V daném případě bude třeba váš souhlas znovu inicializovat a budete muset jeden nebo více souborů, které si nepřejete uložit, opět odmítnout. Stejně tak, pokud používáte jiný internetový prohlížeč, budete muset tyto cookies znovu odmítnout, jelikož vaše volba stejně jako cookies, na které se vztahuje, závisí na vašem prohlížeči a zařízení (počítač, tablet, smartphone atd.), který při návštěvě naší webové stránky používáte.

 

Více informací o cookies

Více informací získáte na webové stránce agentury CNIL, na adrese «Cookies : les outils pour les maîtriser» (Cookies: nástroje pro jejich lepší ovládání).