TR Lišany, Tuchlovice – 110kV switch

Stavbou byl posílen přenos výkonu mezi TR Vernéřov a TR Výškov, zlepšeny napěťové poměry a umožněno připojení nové TR Rakovník. Investorem akce byla ČEZ Distribuce a.s.

Výstavba 31 nových příhradových stožárů typu soudek včetně betonových základů, z toho 13 kotevních a 18 nosných stožárů v souběhu se stávající linkou V314/353. Kompletní demontáž a zbourání základů stožáru č. 29 stávající linky V314/353. Instalace nových fázových vodičů a nového lana včetně armatur na TR Výškov – st.č. 29B. Částečná demontáž vodičů stávající linky V353 a propojení nových vodičů se stávajícími vodiči na st. č. 29B.

Prev Back to the list