Nadace VINCI

Nadace VINCI vytváří propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniků a světem měst a venkova, světem občanské společnosti.

Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice jsou dceřinné společnosti skupiny VINCI, které mobilizují svůj humanní potenciál, aby dodával odvahu, pomoc a sílu občanským iniciativám a projektům s potřebou sociálního i profesního začlenění, podporoval kulturní a vzdělávací činnost, trvale udržitelný rozvoj, ochranu životního prostředí, využíval volného času na rozvíjení osobnosti dětí a mládeže a zmírňoval následky tíživých situací.

Více informací, výroční zprávy nadace i přehled podpořených projektů najdete na www.nadacevinci.cz