Bezpečnost na pracovišti a prevence úrazů

Čelíme množství rizik, ať už jde o pády z výšek, rizika úrazu elektrickým proudem nebo při obsluze strojů, dopravní nehody a jiné. Každý den, obezřetnost každého zaměstnance je zásadní pro eliminaci pracovních úrazů a předcházení nemocem z povolání. Skupina VINCI Energies je zavázána dbát na bezpečné pracovní prostředí a poskytovat ho všem svým zaměstnancům.

safety

Naše odhodlání týkající se bezpečnosti na pracovišti je podporované vedením na všech úrovních a zahrnuje bedlivé sledování záznamů o bezpečnosti ve všech společnostech, stejně tak jako i politiku školících programů ke zvyšování povědomí o rizicích na pracovišti pro všechny zaměstnance.

Je nevyhnutelné, aby všichni zaměstnanci spolupracovali na tomto přístupu a aby se povědomí o bezpečnosti stalo přirozeným. Behaviorálně bezpečnostní postupy mohou pak přispět ke snížení frekvence a závažnosti úrazů na pracovišti.

Bezpečnost na pracovišti: přístup skupiny VINCI Energies

Vytyčili jsme si cíl “zero accident” ( nulový počet úrazů ), z kterého vychází několik akčních plánů:

  • program integrace nových zaměstnanců na pracovištích
  • uvedení a zaškolení nových zaměstnanců, i subdodavatelů, na pracoviště
  • budování povědomí o používáni osobních ochranných pomůcek
  • hodnocení rizik, křížové audity
  • vyhrazené školící programy v Akademii skupiny VINCI Energies
  • komunikační programy zaměřené na informování, zahájení dialogu a podporu výměny osvědčených postupů: E-learningový program Asbestos, Safety Challenge, dny Awareness Days zaměřené na prevenci muskuloskeletálních poruch (MSD) a bezpečnostní program „Zoe“ zaměřený na podporu preventivních aktivit prostřednictvím fiktivní postavy, která ztělesňuje naše bezpečnostní informace
  • plán Vigiroute – silniční doprava představuje jedno z hlavních rizik, proto vyvstala potřeba vytvoření speciálního prevenčního programu. Na evropské úrovni bol proto vytvořen plán Vigiroute, který se zaměřuje na zlepšení jednání řidičů za volantem. Tento školící program zahrnuje i postupné nasazení nástrojů zvyšující povědomí, jako je tabulka VIGIROUTE nebo Driver‘s Passport program
  • ocenění za inovaci skupiny VINCI: skupina VINCI každoročně oceňuje nejlepší nápady zaměstnanců. Kromě jiných kategorií je udělovaná i cena za bezpečnost, která oceňuje inovace nebo úpravu nástrojů či zařízení umožňující zlepšení bezpečnosti na našich pracovistích

Každoroční akce věnovaná bezpečnosti

Skupina VINCI Energies organizuje každoroční týdenní akci „Safety Week“, jejímž cílem je zvýšit povědomí mezi zaměstnanci, vyvolat diskuzi a soustředit se na bezpečnostní a zdravotní rizika na pracovištích. Během tohoto týdne se zaměstnanci všech obchodních jednotek skupiny VINCI Energies potkávají v malých skupinách a diskutují na toto společné téma.