Udržitelnost

Inteligentnější, mobilnější, propojenější, udržitelnější: svět se vyvíjí každým dnem. VINCI Energies realizuje množství projektů, které přispívají ke zlepšení každodenního života a k formování světa budoucnosti.

Společenská odpovědnost

Ve VINCI Energies věříme, že dlouhodobý úspěch, měřený finančními ukazateli, jde ruku v ruce s cílevědomými...

Čtěte více

Bezpečnost na pracovišti a prevence úrazů

Čelíme množství rizik, ať už jde o pády z výšek, rizika úrazu elektrickým proudem nebo při obsluze strojů, do...

Čtěte více

Nadace VINCI

Nadace VINCI vytváří propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniků a světem měst a venkova, světe...

Čtěte více