Smart City – koncept “chytrého” města

Smart City - tento pojem se začíná stále více objevovat v médiích. Město stojící na ekologických základech, telekomunikačně propojené a adaptované na urbanistický rozvoj. Co to ale přesně znamená pro každodenní život a co v této oblasti dělá VINCI Energies ?

Co znamená žít ve Smart City ?

Smart_city1Na celém světě žíje více než polovina lidí ve městě, které však zaujímají pouze 3 % zemského povrchu. Vzhledem k velmi vysokému růstu městské populace se města potýkají s mnoha problémy: doprava, vodovody a kanalizace, bydlení, ..

Budování měst na základě současných požadavků a zároveň zachování zdrojů do budoucna dala podnět ke vzniku konceptu Smart city, jehož účel lze shrnout do 3 bodů:

Zvýšit komfort obyvatel

Zajistit efektivnější dopravu

Respektovat životní prostředí

Konkrétně tento koncept zahrnuje takové aspekty rozvoje, jako jsou například výstavba budov s pozitivní energetickou bilancí nebo tepelné izolace současných staveb. Inteligentní města ale mají i jiné atributy: Optimální nakládání s odpady, rozvoj ekologických dopravních prostředků jako jsou auta na elektrický pohon a tramvaje, veřejná osvětlení a telekomunikační sítě umožňující rychlé a výkonné připojení.

Udržitelné město: je to reálné ?

Představte si, že za několik let budete žít v domě napájeném sluneční nebo větrnou energií a teplotou udržovanou zelenými stěnami. Spotřeba elektrické energie bude optimalizována podle vaší přítomnosti a nastavitelná na dálku mobilním telefonem. Ten vám také pomůže nalézt nejekologičtější a nejrychlejší cestu do práce v závislosti na provozu.

Tato budoucnost není tak daleko, jak se zdá.

VINCI Energies se podílí na výstavbě chytrých měst

Skupina VINCI Energies je činná ve všech pilířích Smart City. Dopravní, energetické a rozvodné sítě, osvětlení, telekomunikace. V praxi to znamená rekonstrukce budov Eqho Tower a Chartis Tower v La Defence v Paříži nebo implementace 3G a 4G sítí pod značkou Axians pro efektivnější využití mobilních telefonů.

Citeos má za sebou úspěchy v oblasti optimalizace městského osvětlení a energetické úspory v městech jako je Paříž, Rouen, Cergy-Pontoise a Lille. Obchodní jednotky VINCI Energies optimalizují řízení dopravy, instalují systémy pro vzdálenou správu přejezdů a křižovatek.

Využití LED žárovek na věži Montparnasse v Paříží je dalším důkazem realizace efektivních městských prvků.

Skupina se také podílí na rozvoji dopravní infrastruktury: Inteligentní tramvaje v Le Havre, které získávají energii generovanou při brždění, nebo instalace dobíjecích stanic pro elektromobily.