Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v Praze

Projekt nasazení telematických zařízení znamenal výrazný upgrade Hlavní dopravní řídící ústředny v Praze, který se promítl do zvýšení kvality v oblastech zpracování dat, způsobu ovládání a poskytování dopravních informací.

Více aktuálních informací přispívá ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Dispečerům a dopravním expertům byla poskytnuta nová úroveň zajištění koordinovaného řízení provozu v Praze.
Na tomto projektu pracovala společnost VARS BRNO a.s. a provedla:

·         Implementaci mezinárodního standardu DATEX2 pro zpracování a distribuci dopravních informací

·         Integraci 150 křižovatek, detekčních řezů na radiálách a implementaci nových řídících scénářů dopravy

·         Vývoj a implementaci nového způsobu spolehlivého výpočtu stupňů dopravy s využitím fuzzy logiky

·         Vývoj a dodávku datového analyzéru, který online trojfázově validuje data z detektorů dopravy

·         Dodávku nového expertního modulu pro analýzu stavu dopravy a ladění řídících scénářů dopravy

·         Rozšíření stávajícího řídicího systému HDŘÚ o subsystém pro kooperující dopravní systémy (C-ITS)

HDŘÚ tak nyní dokáže automatizovaně a dynamicky reagovat na aktuální stavy dopravy a poskytovat přesnější dopravní informace i na nejmodernějších zobrazovacích zařízeních.

Prev Back to the list Next