Zdvojení vedení V410

Největší investice do rozvoje české elektroenergetické přenosové soustavy

Vedení propojuje transformovny Výškov v Ústeckém kraji a Čechy Střed ve Středočeském kraji. Z pohledu přenosu výkonů v české přenosové soustavě je právě profil mězi těmito transformovnami jedním z nejexponovanějších.

Realizace se skládala z kompletní demontáže původního jednoduchého vedení a výstavby dvojitého vedení 400 kV v úseku dlouhém 98 km.

Dodavatelem bylo sdružení společností OMEXOM GA Energo s.r.o., ELEKTROTRANS a.s. a ELCON Bratislava a.s.
Projektovou dokumentaci pro provedení stavby připravila ze dvou třetin společnost

OMEXOM GA Energo s.r.o., která byla pověřena vedením celého konsorcia.

Práce byly rozloženy mezi roky 2014 a 2016.

Při rekonstrukci bylo demontováno 322 stožárů a postaveno 270 nových stožárů.
Investice společnosti ČEPS, a.s. byla v hodnotě cca 2mld Kč.

Vedení propojuje transformovny Výškov v Ústeckém kraji a Čechy Střed ve Středočeském kraji. Z pohledu přenosu výkonů v české přenosové soustavě je právě profil mězi těmito transformovnami jedním z nejexponovanějších.

Realizace se skládala z kompletní demontáže původního jednoduchého vedení a výstavby dvojitého vedení 400 kV v úseku dlouhém 98 km.

 

Dodavatelem bylo sdružení společností OMEXOM GA Energo s.r.o., ELEKTROTRANS a.s. a ELCON Bratislava a.s.
Projektovou dokumentaci pro provedení stavby připravila ze dvou třetin společnost

OMEXOM GA Energo s.r.o., která byla pověřena vedením celého konsorcia.

Práce byly rozloženy mezi roky 2014 a 2016.

Při rekonstrukci bylo demontováno 322 stožárů a postaveno 270 nových stožárů.
Investice společnosti ČEPS, a.s. byla v hodnotě cca 2mld Kč.

Prev Back to the list Next