Nová Galerie moderního umění

V minulém roce prošla historická budova památkově chráněného objektu galerie moderního umění v Hradci Králové důkladnou rekonstrukcí od sklepa až po půdu.

Autoři návrhu rekonstrukce museli splnit řadu podmínek, které jim kladli úřady. Zdaleka nejviditelnější je nová vnitřní vzduchotechnika, která objektem prostupuje. Místo obyčejných šedých trubek však galerií protíná pestrobarevný had, kterého navrhl malíř Aleš Lamr.

Kompletní dodávku a montáž této vzduchotechniky zajišťovala společnost KASTT, spol. s r.o.

Prev Back to the list Next