O VINCI Energies

Téměř v každém okamžiku můžete narazit na výsledky práce skupiny VINCI Energies. Naše skupina podniká v mnoha sektorech, které pomáhají zlepšovat váš každodenní život. Aktivitu VINCI Energies můžete nalézt v mnoha oblastech od mobilních telefonních sítí po dopravu, od automatizace průmyslu po městská osvětlení, elektrifikace a přenosové soustavy, technické vybavení škol, nemocnic a administrativních budov.

VINCI Energies je skupina sdružující přes 65 tisíc zaměstnanců, kteří se podílí na spolupráci se státními podniky, operátory a firmami. Vybavujeme, rozvíjíme, modernizujeme a optimalizujeme jejich energie, dopravní a komunikační infrastrukturu, průmyslové a administrativní budovy.

VINCI Energies má celosvětové zastoupení, je leadrem ve Francii a důležitým hráčem na evropském trhu. Jako klíčový poskytovatel efektivních řešení v oblasti energie a obnovitelných zdrojů, dokáže VINCI Energies integrovat složité systémy a nabídnout svým zákazníkům komplexní řešení.

 

VINCI Energies: decentralizovaná organizace – sdílené hodnoty

vinci energies

Našich 1.600 obchodních jednotek v 51 zemích vytváří na 5 světových kontinentech hustou a propojenou síť. Tato struktura nám umožňuje nabídnout našim zákazníkům lokální řešení s globálním přesahem využitím lokálních služeb a skupinové spolupráce.

 

VINCI Energies věří, že je velmi důležité, aby si každá společnost zachovávala svou identitu a autonomii a dokázala tak pružně reagovat na potřeby konkrétního trhu. Některé společnosti využívají své lokální značky, které jsou dobře zavedené na jejich trhu a známé zákazníkům. Jiné společnosti se rozhodli nabízet své produkty a služby pod jednou z 5 skupinových značek a reprezentovat sílu, profesionalitu  a odbornost skupiny VINCI Energies.

 

Všechny naše společnosti sdílejí společnou firemní kulturu a společné hodnoty navzdory odlišným odvětvím, organizačním strukturám a podnikatelským aktivitám.

 

VINCI Energies spojuje solidarita, důvěra, nezávislost, odpovědnost a podnikatelský duch. Skupina klade velký důraz na rozvíjení talentů a výměnu zkušeností mezi jednotlivými společnostmi.

Síla podpořená členstvím ve skupině VINCI

Skupina VINCI patří mezi nejvýznamnější světové hráče na poli stavebnictví a koncesí. My, VINCI Energies, vytváříme více než čtvrtinu aktivity VINCI ( 26.5% obratu za r. 2015 ).