Hodnoty VINCI Energies

VINCI Energies klade důraz na hodnoty jako je solidarita, důvěra, pravomoc, zodpovědnost a podnikavost.

valeurs-vinci-energies-1Díky těmto hodnotám je VINCI Energies víc než jen společnost zaměřená na maximalizaci tržní hodnoty a jiných ekonomických ukazatelů. Skupina sdružující 65.400 zaměstnanců a 1.600 obchodních jednotek v sobě rozvíjí jednotnou firemní kulturu a styl řízení.

VINCI Energies je aktivní i na poli sociální odpovědnosti a ochrany životního prostředí.

Spolupracovat s VINCI Energies znamená přispívat k jejím úspěchům, které pozitivně ovlivňují náš každodenní život a okolí. Spolupracovat s námi znamená sdílet naše hodnoty.

Autonomie

Umožňujeme našim zaměstnancům a obchodním jednotkám ukázat svůj talent poskytnutím svobody v rozhodování. Společnosti si sami určují strategii rozvoje a mají pravomoc ji realizovat v souladu se skupinovou kulturou. Tato volnost umožňuje rychlost a kreativitu v přímém jednání s našimi zákazníky. Na tento aspekt klade VINCI Energies velmi silný důraz.

Jsem naprosto samostatný. Plánuji si svůj pracovní den, nakupuji potřebné vybavení a dokonce fakturuji svým zákazníkům. Jsem prostě zodpovědný za všechno, a to je přece tak vzrušující !

Milan Projektový manažer, TPI Česká republika, Česká republika

Zodpovědnost

Náš úspěch závisí na vnímání své odpovědnosti u všech našich zaměstnanců na každé úrovni bez ohledu na pracovní pozici. Všichni zaměstnanci mají plnou zodpovědnost za spolupráci se svými kolegy, za své projekty, zákazníky a svou obchodní jednotku.

Od samého začátku, jako stavbyvedoucí, jsem byl zodpovědný za tým 5 spolupracovníků a několik dodavatelů, přestože jsem sotva dokončil studia !

Wojciech, Stavbyvedoucí, Axians, Polsko

Podnikavost

Oceňujeme schopnost každého zaměstnance podnikat konkrétní kroky, hodnotit riziko a jít za úspěchem. Tento podnikatelský duch nám umožňuje mnoho inovace v našich projektech.

Co oceňuji, je svoboda v rozhodování a množství školení, která mohu využívat - to je přesně ten způsob, jak se posouváte dál, učíte nové věci a dosahujete na další mety.

Menno, Technický manažer, Actemium, Holandsko

Důvěra

Důvěra je pro nás velmi důležitá. Důvěra je něco, co je dáno, zaslouženo a oceňováno a umožňuje lidem, aby spolupracovali s vědomím, že se mohou spolehnout jeden na druhého.

Začínal jsem ve VINCI Energies jako montér před 11 lety. Získal jsem si důvěru a postoupil na pozici předáka. Nyní, jsem již projektovým manažerem ...

Fabien, Projektový manažer, Citeos, Francie

Solidarita

Je pro nás, víc než pouhý princip, realita založená na spolupráci, sdílení znalostí a zdrojů uvnitř Skupiny, abychom byli efektivnější a jednali rychleji.

Solidarita je rovněž vyjádřena sociální aktivitou zaměstnanců ve společnosti. Zaměstnanci mohou přispět prostřednictvím Nadace VINCI.

 

Přirozeně chci sdílet svoje znalosti s ostatními, i proto věnuji hodně času vzdělávání.

José Antonio, Předák, Tecuni, Spain

Solidarita je rovněž vyjádřena zapojením našich zaměstnanců do světa občanské společnosti – na její projekty mohou přispívat prostřednictvím VINCI Corporate Foundation.

Learn more