Pozvedněte své dovednosti

Školení, mobilita, podpora: VINCI Energies dokáže udělat mnoho pro váš kariérní růst.

enhance-your-skills

Věnujeme zvláštní pozornost kariérním projektům a rozvoji vašich schopností. Všichni zaměstnanci mají možnost o svých cílech a kariérním postupu pravidelně diskutovat s nadřízenými v rámci osobního pohovoru . Tento rozhovor je koncipovaný tak, aby umožňoval rozvíjet hluboké porozumění mezi zaměstnancem a nadřízeným a posiloval vzájemnou důvěru.

Rozhovor zahrnuje kontrolu výsledků za uplynulý rok a nastavení cílů pro rok následující. Nadřízený a zaměstnanec také diskutují o možném kariérním rozvoji, potřebách vzdělávání a případných požadavcích na přemístění. Díky koordinovanému přístupu dokážeme sladit potřeby skupiny s ambicemi jejich zaměstnanců.

Školení ve skupině VINCI Energies

Zaměstnancům poskytujeme ve všech fázích jejich pracovního života školení, které považujeme za klíčovou investici. Tato školení umožňují společnostem skupiny posilovat jejich pozici a připravují týmy na řešení aktuálních i budoucích výzev. V roce 2015 jsme poskytli souhrnně ve všech oblastech téměř milion hodin školení.

Akademie VINCI Energies – srdce skupinového vzdělávání

enhance-your-skills2

Každoročně uspořádáme v rámci Akademie skupiny VINCI Energies téměř 700 relací školení. Tato školení navštěvuje 10 000 účastníků z řad zaměstnanců skupiny. Akademie představuje téměř 15 % z celkového objemu školení, která jsou v rámci skupiny každým rokem pořádána. Toto školící centrum, které se nachází ve francouzském Montessonu (departement Yvelines) a které má rozlohu 1 200 m², poskytuje školení pro účastníky z celé Evropy. Síť Akademie pokrývá celý svět: Spojené království, Holandsko, Německo, Španělsko, Portugalsko, Brazílii, Indonésii, Maroko …

Katalog Akademie obsahuje více než 120 školení vedených instruktorem nebo e-learningových školení v širokém rozsahu oblastí pokrývajících všechny oblasti expertízy a obchodní aktivity skupiny VINCI Energies. Tyto školící programy jsou výsledkem výměny vědomostí mezi interními i externími odborníky, kteří zajišťují, že si obsah školení zachovává svoji relevanci během celého programu školení. Některá školení jsou vedena zaměstnanci skupiny – projektovými manažery, bezpečnostními manažery, zaměstnanci účetního nebo administrativního oddělení atd. Toto sdílení vědomostí je klíčové pro kulturu skupiny VINCI Energies.

Mobilita: příležitost k pokroku

enhance-your-skills3Všichni zaměstnanci mají příležitost zlepšovat se a během celé svojí kariéry. Skupina, jakou je VINCI Energies, podporuje zaměstnance ve vyjádření svých přání a nabízí spoustu kariérních příležitostí – mobilitu v rámci 1 600 obchodních jednotek skupiny, nové pracovní prostředí, různé typy aktivit, nové povinnosti atd. Mobilita v rámci skupiny VINCI Energies podporuje vzájemné obohacování schopností a přispívá k výměně a šíření konstruktivních nápadů. Úspěšný projekt týkající se mobility prospívá všem zainteresovaným stranám.