Inteligentní rozvodné sítě

Elektrické rozvodné sítě, které se rozvíjejí v závislosti na spotřebě ?

Spotřeba elektrické energie se výrazně změnila od svých počátků. Elektrická zařízení v našem okolí se zdokonalila a vyžadují větší množství energie. Ať už jsou to jednoduchá bezdrátová zařízení, systémy v domácnosti, topné systémy, ploché obrazovky nebo auta na elektrický pohon.
Zároveň je potřeba integrovat více a více nové způsoby pro výrobu energie, jako jsou solární farmy nebo větrné elektrárny, jejichž energie může být také vyrobena samotnými spotřebiteli (továrny, budovy, byty, ..).

Elektrická síť musí být inteligentní, aby se dokázala přizpůsobit těmto změnám. Sítě musí být vybaveny pokročilými analytickými a diagnostickými zařízeními, aby mohly následně komunikovat mezi sebou. Výměna dat v reálném čase umožní reagovat na aktivitu všech jednotek v síti a zajistit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a předvídat výpadky výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Efektivní spotřeba elektřiny

Díky chytrým měřičům je možné přesně monitorovat spotřebu elektrické energie v celé síti a detekovat události jako je přísun velkého množství nově vyrobené energie nebo zpoždění či přerušení provozu některého zařízení.
Spotřebitelé jsou informováni v reálném čase o jejich úrovni spotřeby, čímž ji mohou lépe řídit. Mohou tak v případě potřeby omezit provoz některých zařízení během špičky. Spotřebitelům také může být doporučen nejvhodnější čas (technicky a ekonomicky) pro dobíjení elektrických autobaterií.

Chytré měřiče? Slouží k měření spotřeby elektřiny, vody a plynu, ale také pro měření světelných emisí a zpracování dat z detektorů pohybu. Tyto informace jsou pak využity k posouzení energetické náročnosti budovy a umožňují provádět přesné úpravy jako reakce na aktuální podmínky nebo jsou využity pro dlouhodobá nastavení systému.

Působení VINCI Energies

Inteligentní rozvodné sítě v sobě spojují několik odborností VINCI Energies. Skupina dokáže řídit celé sítě pro distribuci elektřiny, integrovat konkrétní zařízení, vyvíjet a instalovat řešení pro informační a komunikační technologie.
Kombinací těchto expertýz propojuje VINCI Energies infrastrukturu s telekomunikačními systémy a službami a umožňuje vystavět inteligentní sítě od výrobního článku až ke konečným spotřebitelům.